ทีมแพทย์ BL CLINIC

ที่ BL CLINIC ของเรามีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีพร้อมให้บริการทุกท่านตลอดเวลา

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข
ว.28818

แพทย์หญิงธิติยา ชุลีธนสิน
ว.41677

แพทย์หญิงภารวิณี ศิริทิพย์
ว.60887

นายแพทย์เตชินท์ รุ่งรุจวริทธิ์ธร
ว.70844