พญ.ภารวิณี ศิริทิพย์

       Dr Panwinee Sirithip

 

คุณหมอหมิว

แพทย์หญิงภารวิณี ศิริทิพย์
(คุณหมอหมิว)

Dr Panwinee Sirithip

   การศึกษา / Education

         – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล

  เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

      ว.60887

   Certificate

 • – Certificate of Training in IPL, Mesotherapy, Fillers, Thread Lifting and Botulinum Toxin injection Hands-on Workshop, Doctor Cosmetics, October 2020

 • – Certificate of Participation in Basic to Advanced Botox Facial Design and Injection Lipolysis Hands-on Workshop, Aesthetic Cosmetic Academy, February 2022

 • – Certificate of Participation in Basic to Advanced Thread Lift Hands-on Workshop, Aesthetic Cosmetic Academy, February 2022

 • – Certificate of Participation in Advanced Filler Injection Hands-on Workshop, Aesthetic Cosmetic Academy, February 2022

 • – Certificate of Attendance in Advance Online Course Botulinum Toxin A – HA Filler Lecture, Live Demonstration Workshop, Number One Trainers, 2022

 • – Certificate of Attendance in Exclusive Online Webinar of MD Codes : The 7-Point Shape, MD Codes Education, March 2022

 • – Certificate of Attendance in No.1 Trainers x Arzadon Academy Webinar Course Face Anatomy Cadaveric Workshop of Filler & Threads, Number One Trainers, April 2022

 • – Certificate of Attendance in All About Thread Lifting, Lecture and Live Demonstration Online Workshop, Number One Trainers, 2022


 • – Certificate of Attendance in Let’s Share The Knowledge Part 1-2 : Dermatology and Beyond, Rama Dermatology, May 2022

  – Certificate of Participation in Skin Laser Therapy in Clinical Practice Course, Aesthetic Cosmetic Academy, June 2022

   

  – Certificate of Attendance in Filler injection of Middle and Lower Facial Restoration Workshop, Aesthetic Master Class, October 2022

   

Certificate