นพ. เตชินท์ รุ่งรุจวริทธิ์ธร

       Dr Tachin Rungrujwaritthon

 

คุณหมอเต

 นพ. เตชินท์ รุ่งรุจวริทธิ์ธร
(คุณหมอเต)

Dr Tachin Rungrujwaritthon

   การศึกษา / Education

         – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ 1

  เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

      ว.70844

   Education

  • – 2016 – 2021 Graduated from Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
  • ( Frist-Class Honors)
  • – 2021 Aesthetic training : CMC Aesthetic training Center
  •  
  •  
Certificate